Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

Lilith
14:22
8596 5cf5 500
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism viajethra jethra
14:21
4457 27a0
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajethra jethra
Lilith
14:21
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viajethra jethra
Lilith
14:17
6114 6801
Reposted fromaunds aunds viajethra jethra

May 29 2017

Lilith
19:38
4742 c421
Reposted fromtfu tfu viatoffifee toffifee
Lilith
19:37

May 26 2017

Lilith
22:14
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Lilith
22:12
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viajethra jethra

May 25 2017

22:32
8070 b24c 500
Reposted fromdeviate deviate viajethra jethra

May 23 2017

Lilith
23:37
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viajethra jethra

May 22 2017

23:16
0767 9ec1 500

alexzajfert:

Details

May 21 2017

Lilith
21:15
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viajethra jethra
Lilith
21:13
2065 f315
Reposted fromcalifornia-love california-love viahoseanna hoseanna
Lilith
21:13
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viahoseanna hoseanna
Lilith
21:12
7904 cc77 500
Reposted fromtfu tfu viahoseanna hoseanna
Lilith
10:49
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viajethra jethra
Lilith
10:47
7658 76ef 500
Reposted fromkartoNik kartoNik viajethra jethra
Lilith
10:42
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viajethra jethra
Lilith
10:42
2484 52cc
Reposted frompiehus piehus viajethra jethra

May 15 2017

17:51
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl