Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

Lilith
23:43
3964 0fb0
Reposted fromlittlefool littlefool viajethra jethra

March 19 2017

Lilith
02:00
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viatoffifee toffifee

March 18 2017

Lilith
01:17
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahoseanna hoseanna

March 17 2017

Lilith
22:18
5325 c096
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajethra jethra
Lilith
19:36
7179 96b8
Reposted fromretro-girl retro-girl viadiedrunk diedrunk
Lilith
19:34
6932 49e5
Reposted fromMissMurder MissMurder viajethra jethra
19:31
1391 1464

itshardtobeyoung:

Dont even try to deny the fact that this was the best kitchen in the entire world and still is.

Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen viahoseanna hoseanna
Lilith
19:25
2088 e22e 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viahoseanna hoseanna
Lilith
19:19
2307 2a97
Reposted fromnaplimak naplimak viajethra jethra
Lilith
17:05
3924 750b 500
Nata Metlukh
17:00
2382 1bea

trapqueenkoopa:

gardeninglovers:

zero light plants

THIS IS SUCH A SPECIFIC AND SUPER NECESSARY POST.

March 13 2017

09:29
0523 986d

pacifistpadme:

02/11/17

July 03 2015

Lilith
00:13

July 02 2015

Lilith
23:11
Lilith
22:57
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
Reposted fromzimnakaszamanna zimnakaszamanna viajethra jethra

July 01 2015

Lilith
22:26

Jeśli wszystko idzie dobrze, to znaczy, że o czymś nie wiesz.

Reposted fromjaamaica jaamaica vialonelygirl15 lonelygirl15
Lilith
22:24
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent viajethra jethra

June 30 2015

Lilith
23:32
5496 07d2
Reposted fromhysterie hysterie viajethra jethra
Lilith
23:23
Lilith
23:21
0685 e729
Reposted fromadzix69 adzix69 viashadowshow shadowshow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl